Åka på konferensresor i Sverige och Utomlands

Något som kan vara en trevlig stund för både anställda och chefer är en konferens utomlands och är även ett sätt att kombinera både nytta och nöje. Genom att ha en konferens utomlands så kan man både se till att de anställda och cheferna får en möjlighet att vidareutbilda sig och få bonusen av att kunna åka till ett land de aldrig varit i tidigare.

Det finns flera andra fördelar med att ha en konferens utomlands och inte minst så kan det vara billigare att ha en konferens utomlands än att ha det i Sverige och även om det kan låta konstigt så finns det flera konferensanläggningar i andra länder som är mycket billigare än de som finns i Sverige och på det sättet så kan man antingen spara pengar eller få samma pris men på ett mer exotiskt ställe. Man kan även få konferensen att bli ett sätt att visa sina anställda att de gjort ett bra jobb genom att förlägga den utomlands och då visa att man som arbetsgivare inte sparar in pengar på en konferens även om det kan bli billigare i slutändan så får den anställde känslan av att arbetsgivaren bryr sig och vill göra något roligt.

Då man även får en möjlighet att fortbilda sina anställda så kan man även ta hjälp av de lokala förmågorna som man kan hitta utomlands som kan ha specialistkunskaper som kan vara nyttiga för både personal och chefer att ta del av. Det kan göra att en konferens utomlands verkligen kan vara en bra investering och något som man verkligen kan få en utdelning från då det som sagt både kan bli billigare men man kan även ta hjälp av lokala förmågor med en utbildning som man inte kunnat hitta på samma sätt i Sverige. Det finns helt enkelt flera olika sätt att använda en konferens utomlands för att förse sina anställda med ny och spännande kunskap som kan hjälpa dem i arbetet och även att använda konferensen som ett sätt att få en bättre gruppkänsla. Det kan framförallt vara viktigt när det gäller en del yrken att arbetsgrupperna får en bättre sammanhållning. Även om det kanske inte är den största anledningen till att man har en konferens utomlands så kan det göra allt mycket enklare och smidigare när man ska bygga upp en arbetsgrupp.

Då det även är ett sätt att visa att man tycker att de anställda har gjort ett bra jobb så kan det då också vara något som verkligen kan göra det till en rolig sak att ha en konferens utomlands. Då det beroende på land även kan vara billigare än att ha samma konferens i Sverige så finns det inga anledningar till att inte se om det finns en möjlighet att hålla en konferens utomlands för att öka sammanhållningen på arbetsplatsen men även för att ta del av den kompetens och kunskap som kan finnas i andra länder och där det kan vara svårt att få samma information i Sverige.

Enklaste sättet att ha en konferens utomlands

Det finns gott om länder där det både finns spetskompetens och där det också kan vara väldigt mycket billigare än att ha samma konferens i Sverige inom EU och där flygbiljetterna inte är speciellt dyra att köpa in. Inom Sveriges närområde så finns det gott om länder där man kan ha en konferens och där man både kan få talare med speciella kunskaper som kan vara relevanta men där man även kan hålla prisnivån väldigt låg i jämförelse med samma konferens i Sverige. Det är helt enkelt inte som det brukade vara en gång i tiden att det är dyrare att ha en konferens utomlands än att ha samma konferens i Sverige utan man kan idag nästan säga att det omvända gäller.

Baltiska länderna är väldigt populära att hålla en konferens utomlands i och där finns det även gott om företag som håller en väldigt hög kompetens. Något som märks allt mer då de här länderna attraherar företag från hela världen men även arbetskraft från hela världen och det gör att man enkelt kan hitta en talare som har något att bidra med och som kan förse din personal med nya arbetssätt eller nya sätt att organisera arbetet på. Det finns helt enkelt ingen anledning att inte använda sig av den möjligheten som numera finns när det gäller att ha en konferens utomlands. Det finns inte heller någon anledning att inte se vad som händer i andra länder både i arbetssätt och teknikutveckling som båda kan vara väldigt intressanta för nästan alla företag och arbetsgivare.

Därför kan det vara bra att tänka på vad som kan finnas som både anställda och chefer kan ha nytta av och kombinera det med en konferens utomlands och du kommer märka att det är en investering som lönar sig i längden och inte alls är något negativt eller kostsamt utan som tvärtom är något positivt och som verkligen är en investering som faktiskt kan vara billigare än att ha samma konferens i Sverige. Framförallt när det gäller de baltiska länderna men även Tyskland och självklart våra nordiska grannar så finns det en stor mängd kompetens som inte alltid kommer oss svenskar till del då vi inte känner till de arbetssätt som våra grannar ibland arbetar efter. Men som när det har implementerats på en svensk arbetsplats kunnat ge en väldigt stor effektivitetsökning men även nya sätt att arbeta på som ger ett bättre resultat som inte kräver lika stora kontroller. Därför kan det som sagt vara värt att se sig om i närområdet efter olika talare och vad de kan göra för att förbättra eller vidareutbilda din personal.

Just de baltiska länderna och Tyskland är de som vid skrivande stund är enklast att hålla en konferens i då biljetterna är så pass billiga och det finns gott om konferensanläggningar där man enkelt och billigt kan boka både rum och konferenscenter till en relativt låg kostnad. Då det även är ett sätt för en arbetsgivare att visa sina anställda att de uppskattar deras hårda arbete så är det en låg kostnad för värdet som en konferens utomlands ändå ger.

Nya sätt för teambuilding än Sverige

Något som inte alla tänker på när de ska ha en konferens utomlands är att se vika talare och vilka experter som finns i det landet. Det kan låta som en motsägelse men det är många som hellre tar med en talare från Sverige än att se vad som finns i landet där de ska ha konferensen. Något som gör att man som arbetsgivare kan missa att det finns kunskaper som kanske saknas i Sverige i just det landet eller att det finns talare som kan vara bättre än de som tagits med från Sverige. Man kan även på det sättet få in kompetens som inte på samma sätt går att hitta på samma sätt om man haft en konferens i Sverige. Men man kan också överväga och se vad det kan finnas för andra sätt och fortbildningar som man kan inkludera på konferensen och som kan göra det till en roligare vistelse och även hitta nya sätt för teambuilding.

Att tänka på när man ska ha en konferens utomlands
För att bygga upp en gruppkänsla görs faktiskt på olika sätt i olika länder och alla företagskulturer sköter det på olika sätt och ibland kan det vara roligt och spännande att inte göra samma sak som man gjort på tidigare konferenser och när man ändå är utomlands så kan man alltid passa på att ta seden dit man kommer. Det absolut värsta som kan hända är att det inte ger någon större effekt men det kan också visa sig vara ett bättre sätt än det man har gjort tidigare. Något som inte är helt ovanligt då det som sagt finns olika sätt att lösa olika problem på och det är inte alltid som så att vi i Sverige har hittat det mest effektiva sättet.

Man ska däremot också tänka på att det inte alltid är så enkelt att sätta ihop en bra konferens utomlands utan att få hjälp med det. Framförallt om man ska ha konferensen i ett land där man inte talar så bra engelska då kan man med fördel använda sig av ett företag som sätter ihop en konferens åt en så slipper man lägga ner tid och energi på något som någon annan kan lösa på ett bättre sätt.

Men när det gäller att anordna en konferens utomlands så ska man helst undvika de länder som alla andra åker till för konferenser då dessa inte kommer att bli billigare. Man kommer troligtvis inte heller hitta någon spetskompetens där som man inte hade kunnat hitta i Sverige då det är saker som sprider sig relativt fort. Därför är det bättre att åka till länder där man inte har så många konferenser från Sverige och då kan man få en möjlighet att hitta nya kunskaper och andra arbetssätt som man kanske inte hade hittat på samma sätt om man gjort det i länder där man vanligtvis har konferenser från Sverige.

Ta med företaget utomlands på konferens

En av de största fördelarna har vi redan nämnt och det är att det blir ett sätt att både kombinera nytta och nöje där de anställda får en känsla av att de får göra något roligt. Det är nämligen inte alltid så kul att åka till samma konferensanläggning som man gjort varje gång och även om det kanske fortfarande kan vara roligt så är det alltid roligare att åka till ett nytt ställe. Man kan även få en möjlighet att hitta nya talare och även hitta nya arbetssätt genom att kanske göra ett studiebesök på ett företag i landet där man har konferensen. På de här sätten så kan en konferens utomlands vara både spännande och fortbildande för alla inblandade.

Finns det några andra fördelar och nackdelar att tänka på
Däremot så är det svårare att ha en kortare konferens utomlands på samma sätt som man kan ha i Sverige då det ända tar tid att ta sig till det nya landet. Ett bra sätt om man funderar på att ha en konferens i något av de baltiska länderna att man kombinerar det med en kryssning. Man kan då börja konferensen redan på kryssningen och göra det till en ännu roligare konferens för de inblandade.

Men nackdelarna är att det kräver lite tid att sätta ihop en sådan här konferens och det är inget man gör på någon dag vanligtvis. Det kräver även att man har en så pass stor arbetsstyrka att en del av de anställda kan vara borta från arbetet några dagar. Man kan även få svårigheter att få människor med familj att tycka det är spännande och roligt om de känner att de är borta från sin familj för mycket redan från början.

Det är precis som mycket annat ett pussel med att få allt att gå ihop och se till att de anställda och cheferna får en möjlighet att fortbilda sig och även att ha ordentliga genomgångar och kombinera det med att det blir en rolig resa på alla inblandade. Därför kan man alltid tänka igenom vilka anställda som skulle ha mest nytta av den här resan både professionellt och privat då vissa anställda kan behöva en liten morot ibland för att känna att de blir uppskattade på arbetsplatsen och då kan en konferens utomlands vara ett utomordentligt sätt att ge personen det.

Men rent generellt så är en konferens utomlands mycket bättre än samma konferens i Sverige och det kan helt enkelt vara något där både anställda och chefer får en möjlighet att komma närmare varandra och utvecklas som en grupp. Man kan även på det här sättet skapa en bättre stämning på arbetsplatsen och se till att alla tycker det är roligt att gå till jobbet. Det finns som sagt inte så många nackdelar med att ha en konferens utomlands men det finns otaliga fördelar med det då det helt enkelt är lite spännande om företaget inte har haft en konferens utomlands tidigare. Man ska däremot inte åka till samma plats varje gång då man får samma effekt som om man hade haft en konferens i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *